[AD]

ST600 #22 TEAM SHOTA 中山 耀介 YAMAHA YZF-R6

2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦
2019/4/7,8
ツインリンクもてぎ

ST600 #22 TEAM SHOTA 中山 耀介 YAMAHA YZF-R6

ST600 #22 TEAM SHOTA 中山 耀介 YAMAHA YZF-R6

ST600 #22 TEAM SHOTA 中山 耀介 YAMAHA YZF-R6

コメント