JSB1000 #4 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 野左根 航汰 YAMAHA YZF-R1

2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦
2019/4/7,8
ツインリンクもてぎ

JSB1000 #4 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 野左根 航汰 YAMAHA YZF-R1

JSB1000 #4 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 野左根 航汰 YAMAHA YZF-R1

JSB1000 #4 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 野左根 航汰 YAMAHA YZF-R1

コメント